Intakegesprek en behoeftenanalyse

Wilt u graag van start gaan met een taalopleiding? Of wilt u als bedrijf het taalniveau van uw huidige of toekomstige werknemers kunnen inschatten? Onze schriftelijke en mondelinge taaltesten geven een gedetailleerd beeld van uw taalniveau.
 
We beperken ons niet tot passieve computertesten, maar beoordelen elk aspect van de taal afzonderlijk. Het is namelijk best mogelijk dat u veel verstaat, maar moeite hebt bij het spreken of dat u veel woorden kent, maar telkens blokkeert door de grammatica.
 • Spreken (productie en interactie)
  Begrijpen (luisteren en lezen)
  Schrijven
  Woordenschat
  Grammatica
  Uitspraak
 
Wij baseren onze taaltesten op de beschrijvingen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Common European Framework). Uw talenkennis wordt dus betrouwbaar weergegeven in een bekend kader. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn met het oog op een sollicitatiegesprek of een examen. Maar ook als u bij ons met een taalopleiding start,  evalueren wij eerst uw taalniveau om de opleiding zo goed mogelijk te kunnen personaliseren. We gebruiken bovendien twee extra niveaus (A01-A02) die onder de bestaande CEF-niveaus liggen. Zo kunt u gedetailleerd zien waar u zich momenteel bevindt. Hieronder vindt u alvast een overzicht.