Een taaltrainer die bij u past

Uit ons professionele team kiezen we telkens de taaltrainer die qua persoonlijkheid, methode en aanpak het best bij u past. Een positieve relatie met uw taaltrainer verbetert immers uw leerprestaties.
 
Agataal werkt zowel met perfect tweetalige taaltrainers als met moedertaalsprekers. Voor hogere niveaus of taalopleidingen met vakterminologie stellen we uitsluitend moedertaalsprekers voor omwille van de moeilijkheidsgraad of de vereiste specialisatie.