Vakspecifieke taalopleidingen

Doelgroep
Iedereen die de vreemde taal in zijn/haar beroep nodig heeft.
 
Voorkennis
U hoeft geen voorkennis te hebben. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Standaardpakket van 30 lesuren vanaf 1675 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1135 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
We verzorgen beroepsgerichte taalopleidingen voor sectoren zoals metaal, bouw, transport, chemie, elektriciteit. Hierin verwerft u communicatieve vaardigheden in uw professionele context, waarbij de taaltrainer vakterminologie op maat van uw job in de opleiding verwerkt. We bepalen in overleg met u welke thema’s aan bod komen.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen