Taalopleiding voor verpleegkundigen en/of medische beroepen

Doelgroep
Ziekenhuispersoneel zoals artsen en verpleegkundigen of verzorgend en verpleegkundig personeel in rusthuizen en de thuiszorg. U wilt in de doeltaal met patiënten en/of collega’s communiceren en uw professionele taken efficiënt kunnen uitvoeren zonder dat de taal een struikelblok vormt.
 
Voorkennis
U hoeft geen voorkennis te hebben. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Standaardpakket van 50 lesuren vanaf 2555 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1095 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
Deze opleiding is hoofdzakelijk gericht op de communicatie met patiënten en/of collega’s. Zo leert u hen begrijpen en met hen spreken. U oefent medische en professionele woordenschat in en verscheidene professionele taken kunnen aan bod komen. We bepalen de thema’s samen met u.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen