Taalopleiding voor de juridische sector

Doelgroep
Iedereen die in de juridische sector werkt zoals juristen, advocaten en notarissen.
 
Voorkennis
U hebt een goede kennis van de taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Standaardpakket van 30 lesuren vanaf 1675 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1135 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
In deze opleiding leert u juridische vakterminologie en structuren hanteren om vlot te kunnen communiceren over juridische onderwerpen. Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn: argumenteren, onderhandelen en met juridische teksten werken. We bepalen de thema’s samen met u.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen