Taalopleiding voor de financiële sector

Doelgroep
Iedereen die in een financiële omgeving werkt.
 
Voorkennis
U hebt een goede kennis van de taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Standaardpakket van 30 lesuren vanaf 1555 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1055 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
In deze opleiding maakt u kennis met de specifieke financiële woordenschat die u inoefent met conversatie en interactieve opdrachten. Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn: beleggingen, aandelen, obligaties, jaarrekeningen en de beurs. We bepalen de thema’s samen met u.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen