Taalopleiding verzekeringen

Doelgroep
Medewerkers van verzekeringsmaatschappijen.
 
Voorkennis
U hebt een goede kennis van de taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Standaardpakket van 30 lesuren vanaf 1555 euro, minimumpakket van 20 lesuren vanaf 1055 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
In deze opleiding oefent u professioneel taalgebruik in met concrete oefeningen. Zo werken we met basisterminologie, specifieke thema’s zoals de auto- en levensverzekering en technische documenten zoals polissen, contracten en wetteksten. We bepalen samen met u welke thema’s aan bod komen.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen