Nieuwe Nederlandse spelling

Doelgroep
Moedertaalsprekers die de spellingsregels willen herhalen.
 
Voorkennis
U hebt een goede kennis van de Nederlandse taal. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 6 lesuren
 
Prijs
Standaardpakket van 10 lesuren vanaf 655 euro, minimumpakket van 6 lesuren vanaf 415 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten).
 
Inhoud
U krijgt een overzicht van de Nederlandse spellingsregels met aandacht voor de spellingswijziging uit 1995. We behandelen de belangrijkste wijzigingen en behandelen onderwerpen als de tussen –n-, aaneenschrijven, afkortingen, deeltekens, koppeltekens, Engelse woorden en hoofdletters. Deze regels oefenen we met uiteenlopende opdrachten goed in. Ook andere thema’s kunnen naar wens worden behandeld.
 
Aangeboden talen


Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen