Taaltrainingen voor expats

Doelgroep
Expats die de taal van het land waarin ze zullen verblijven, willen leren of verbeteren. U kunt de opleiding individueel, met collega’s of met uw partner en/of gezin volgen.
 
Voorkennis
U hoeft geen voorkennis te hebben. We maken de opleiding op maat, gebaseerd op een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 20 lesuren om een minimale vooruitgang te garanderen
 
Prijs
Vanaf 1015 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten) voor 20 lesuren
 
Inhoud
In deze opleiding leert u niet alleen de taal maar ook de gewoontes, de cultuur en de mentaliteit van het land kennen. Ook de geschiedenis kan aan bod komen. Het programma wordt volledig op maat gemaakt. Het niveau, de werksituatie, de behoeften, doelstellingen en interessevelden verschillen immers van persoon tot persoon. Daarnaast is er ook aandacht voor de culturele verschillen tussen beide landen. We bepalen in overleg met u welke thema’s aan bod komen.
 
Aangeboden talen

Leervorm

  • face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)
  • blended learning
  • virtuele leslokalen