Nederlands voor laaggeschoolden op de werkvloer

Doelgroep
Gealfabetiseerde of beperkt gealfabetiseerde anderstalige cursisten met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan die op het werk in het Nederlands moeten communiceren.
 
Voorkennis
U hoeft geen voorkennis te hebben. De opleiding is op maat gemaakt op basis van een individuele mondelinge en/of schriftelijke behoeftenanalyse en taaltest. De inhoud is dan ook volledig aangepast aan uw voorkennis, behoeften en doelstellingen.
 
Opleidingsduur
Vanaf 30 lesuren
 
Prijs
Vanaf 1555 euro (inclusief dossierkosten en cursusmateriaal, exclusief eventuele reiskosten) voor 30 lesuren
 
Inhoud
De nadruk in deze opleiding ligt op het communicatieve aspect. U oefent het Nederlands aan de hand van mondelinge oefeningen, conversatie en eenvoudige simulaties. Thema’s die zeker aan bod kunnen komen, zijn: zich voorstellen, beleefdheidsformules hanteren, spreken over dagelijkse taken, instructies begrijpen, enz. We kunnen de thema’s in overleg met u aangepassen of uitbreiden.
 
Aangeboden talen


Leervorm
face-to-face: van enkele keren per week tot elke dag (taalbad)